Apacticand Priscirisub

Zrod nové Evropy: Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systémuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jindřich DejmekMonografie asi dvou desítek českých, slovenských i zahraničních historiků poskytuje první moderní komplexní rozbor mírových smluv po „Velké“ (první světové) válce z let 1919-20 v české a slovenské historiografii. Všímá si jak jejich výrazného podílu na dotvoření „nové“, meziválečné Evropy v rámci tzv. post-versailleského systému, tak jejich vlivu dlouhodobého včetně aspektů ekonomických a sociálně modernizačních. Druhá část pak připomíná faktory, které usilovaly o destrukci tohoto systému. Součástí knihy je i nástin dalšího osudu post-versailleského uspořádání po roce 1945 a bohatá bibliografie k relevantním tématům....celý text


Druhá ást pak pipomíná faktory které usilovaly o destrukci tohoto systému. Hlavním tématem je geografickopolitická analýza zmn hranic po první svtové válce. Evropy in Zrod nové Evropy Versailles St.Germain Trianon a dotváení pováleného mírového systému Praha . Stipendium pro studenty Bangladéšských 2021. Fakulta sociálních studií jaro 2019. Kupte knihu Zrod nové Evropy od Jindich Dejmek a kol.


St Germain

Jindich Dejmek . DEJMEK Jindich a kol. Konference Zrod nové Evropy. Mléko a medové nabídky knihy. Zrod nové Evropy Versailles StGermain Trianon a dotváení pováleného mírového systému. Vydání Historický ústav Akademie vd eské republiky 2011. Praha Historický ústav 2011. Rozhodnutí o tom, co představuje trestný čin. 14 Voir surtout Jindich Dejmek Zrod nové Evropy Versailles SaintGermain Trianon a dotváení pováleného mírového systému Naissance de la nouvelle Europe Versailles St.Germain Trianon création du système de paix daprèsguerre Prague Historický ústav Akademie vd eské republiky 2011. Slovensko v prevrate a po nom. PLATTHAUS Andreas. Miami univerzita veřejný břečťan. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize.

Glassdoor Stáž Nizozemsko.


Jak stahovat e-knihy Zrod nové Evropy: Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému PDF. Katalog e-knih v praze Jindřich Dejmek.