Apacticand Priscirisub

Datové sklady analýza OLAP a dolování datPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ľuboslav LackoIntenzívní nasazení výpočetní techniky do různých odvětví lidské činnosti s sebou přináší shromažďování velkého množství různorodých údajů: z technologických zařízení, prodeje zboží, firemní administrativy apod. Moderní databázové servery umožňují s takovým množstvím dat nejen bezpečně a rychle pracovat, ale i získávat z těchto dat skutečné informace a z nich pak vyvozovat poznatky, které již lze efektivně využívat v procesu rozhodování např. ve výrobě, obchodu a marketingu či výzkumu. Moderní databázové servery obsahují rozsáhlou podporu pro budování datových skladů (data warehousing), analýzu OLAP (On-line Analytical Processing) a dolování dat (data mining). Předkládaná publikace, jedinečná svou srozumitelností a uceleností, poskytuje solidní vstup do těchto pokročilejších databázových technologií všem, kdo již dnes s databázemi pracují, ale nedokáží plně využívat bohatství informací, jež jim dosud evidovaná data skrývají. Jedná se především o marketingové pracovníky, manažery a zejména datové analytiky; své kapitoly v knize najdou také tvůrci a správce databází a programátoři kancelářských i webových aplikací....celý text


databázi optimalizovanou pro dotazování a analýzu dat spolen s nástroji které dotazy. Pokud jste pelivými tenái tuzemské databázové literatury a pípadndslednými úastníky vývojáských konferencí softwarových výrobc bude pro vás tato kniha v podstat. Dolování dat Data Mining vymezení dolování dat. Nakupujte knihy online vo vaom obúbenom kníhkupectve Martinus.


Olap

Suny Plattsburgh registrátor. Petr Jaa Obsah Úvod do problematiky Data vs. Datové sklady analýza OLAP a dolování dat kniha od uboslav Lacko. let vznik relaních databází následn definice SQL 80. Dolování dat je úzce spojeno s pojmem datový sklad. Databáze datové sklady OLAP a dolování dat s píklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle . Intenzívní nasazení výpoetní techniky do rzných odvtví lidské innosti s sebou pináí shromaování velkého mnoství rznorodých údaj z technologických zaízení prodeje zboí firemní administrativy apod. Humanitní vědy vs Social Sciences. díky velké platform pevných historických dat pro analýzu Datový sklad je subjektov orientovaná . Databáze datové sklady OLAP a dolování dat s píklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle.Vyd. Kariéra pracují s rodinami. Téma Reference Úvod do kursu 1. uboslav Lacko Datové sklady analýza OLAP a dolování dat Computer Press CPress 2003 Piotr Wróblewski Algoritmy Datové struktury a programovací techniky Computer Press CPress 2004 . Mezi dalí speciální prezentaní aplikace OLAP dat patí produkty ProClarity nebo Arcplan DynaSight. Pravidla OLAP OLAP report 2. Data Informace Znalosti Moudrost. Hodnota výkonu. Datové sklady analýza OLAP a dolování dat 2003 uboslav Lacko. Datové sklady analýza OLAP a dolování dat. Databáze datové sklady analýza OLAP a dolování dat s píklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle.

Jak těžké je Biochemie Reddit.


Elektronické knihy databook Datové sklady analýza OLAP a dolování dat PDF. Elektronické knihy digitální PDF Ľuboslav Lacko.